Buitenschoolse tijd

Buitenschoolse tijd

De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door een pedagogisch medewerker van Kober of de onderwijsassistent van de school, ondersteunt door een vrijwilliger. Naast tijd voor de lunch is er tijd voor activiteiten als buiten spelen, lezen, spelletjes doen, bouwen, spelen met het uitgebreide spelmateriaal van de buitenschoolse opvang etc. De tussenschoolse opvang wordt georganiseerd door de school.

De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door een pedagogisch medewerkster van Kober. In de buitenschoolse tijd is bewust gekozen voor het bieden van veel vrijheid. Kinderen kiezen zelf of ze mee willen doen met een georganiseerde activiteit of liever vrij gaan spelen of lezen. Het aanbod in materiaal is breed en er zijn verschillende ruimten binnen en buiten het gebouw waar de kinderen kunnen verblijven, denk aan de BSO-ruimte, de hal, de speelzaal en indien nodig de lokalen. Als er een groep is van tenminste 4 kinderen vindt de opvang in de school plaats, zo niet dan gaan de kinderen naar BSO Taxandriatuin in het dorp.

Op school is plaats genoeg om lekker te spelen, te dansen of een fijn rustig plekje te vinden.

Naast de BSO worden steeds wisselende naschoolse activiteiten aangeboden voor een aantal weken waar alle kinderen van Chaam en omgeving zich voor in kunnen schrijven. Het aanbod kan zijn: techniek, dans, karate, creatieve activiteiten, muziek etc. Houd de kalender op de website in de gaten voor het actuele aanbod.
 

Meer informatie?

Meer weten over de buitenschoolse of tussenschoolse opvang? Neem contact op met Ria Martens op telefoonnummer 076-5045600 of bezoek de website van Kober.  
Meer weten over de buitenschoolse activiteiten? Neem contact op met de school op via het contactformulier.