Voorschool

Voorschool (peutergroep)

Op het Beekdal wordt één dag per week gewerkt met een peuter-kleutergroep. Peuters vanaf 3 jaar en 3 maanden zijn welkom in deze groep. De peuters draaien op dinsdagochtend mee in de kleutergroep begeleid door een leerkracht en een pedagogisch medewerkster. Zo wordt gewerkt aan een doorgaande lijn van de voorschoolse periode en de vroegschoolse periode. Peuters wennen zo op een natuurlijke wijze aan de structuur, materialen, maar ook groepsgenootjes op school. De overgang naar de basisschool is dan een stuk kleiner.

Er is speciale aandacht voor peuters die een voorsprong hebben in hun ontwikkeling. Zij worden uitgedaagd gebruik te maken van het speel en leermateriaal van de kleuters. Al vroeg wordt zo voorkomen dat kinderen te weinig gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en probleemgedrag gaan vertonen omdat zij zich vervelen. Jonge kinderen ontwikkelen zich door middel van spel, daarom is het aanbod vooral gericht op spelenderwijs leren en ontwikkelen waarbij steeds gekeken wordt naar de ontwikkelingsfase en interesse van het kind.