Inspectierapport

De onderwijsinspectie bezocht op 10 mei onze school voor een uitgebreid kwaliteitsonderzoek. De inspecteur was erg te spreken over de didactische kwaliteiten van de leerkrachten, de sfeer op school en de samenwerking met ouders. Het rapport kunt u hier downloaden en lezen.